• Kuramdan Uygulamaya Sistematik Literatür İnceleme Kursu (KUSLİK)
  • 0 344 300 13 23
  • deveciisa@gmail.com

Başvuru Sonuçları

Sistematik Literatür İncelemesi

Bilimsel araştırmaların amacı problem çözmektir. Problemlerin çözümüne de hipotezi doğrulama, araştırma sorusuna cevap verme ve değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyerek ulaşılmaktadır. Fen ve sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma süreçleri benzer olmasına rağmen, sosyal bilimleri ve özellikle eğitim bilimlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda yöntem bölümü diğer alanlardan farklılaşmaktadır. Böylece eğitim araştırmalarında aynı işlem basamaklarına ve tanımlara sahip birçok yöntemin farklı isimlendirmelerle kullanıldığını görmek mümkündür. Bu isimlendirmeler arasında içerik analizi ile ilgili tanım farklılıklarının oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Bu anlamda içerik analizinin kullanıldığı birçok çalışmanın (betimsel/tematik içerik analizi, meta-sentez, meta-analiz, bibliyometrik analiz) günümüzde eğitim araştırmalarında karşımıza çıktığına şahit olunmaktadır. Bu yöntemlerin dikkat çeken özelliklerinden biri de sistematik literatür inceleme yaklaşımları çatısı altında toplanmış olmalarıdır.

Duyurular

Başvurular Hakkında

Başvuru süreci tamamlanmıştır. 27 Ağustos 2021 tarihinde sonuçlar web sayfamızdan açıklanacaktır.

Gelen Sorular Üzerine...

2237 TÜBİTAK projesi kapsamında katılacaklar/kayıt yaptıracaklardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yapılan Başvuru Kabul Edildi

Kuramdan Uygulamaya Sistematik Literatür İnceleme Kursu (KUSLİK) adlı projenin başvurusu TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.

2237 A Başvurusu Yapıldı

Kuramdan Uygulamaya Sistematik Literatür İnceleme Kursu (KUSLİK) adlı projenin başvurusu yapıldı. Kabul edilmesi durumunda proje takviminde belirtilen aşamalar adım adım takip edilecektir. Başvurunun kabul edilip edilmediği yine bu sekmeden duyrulacaktır.